Forside

Jutlander Fonden Hobro (tidligere Sparekassen Hobro Fonden) blev stiftet d. 3. januar 2014 ved fusionen mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland A/S med nyt navn Jutlander Bank A/S.

Grundkapitalen i fonden DKR. 285.543.200,-, stammer fra en del af Sparekassen Hobros opsparede reservekapital.

Kapitalen er betalt med aktier i Jutlander Bank a/s, hvorved fonden har en ejerandel på 18% af Jutlander Bank A/S.

Jutlander Fonden Hobro er således stiftet med en beholdning af børsnoterede aktier i Jutlander Bank A/S. Disse aktier er bundne og udgør grundkapitalen i fonden. Renterne og udbyttet af denne grundkapital kan som grundprincip udloddes.

Fonden er omfattet af fondsloven med Civilretsstyrelsen som fondsmyndighed. Jutlander Fonden Hobro startede først udlodningen i 2015, da der efter fondslovens bestemmelser skal være aflagt et regnskab med overskud, før der kan udloddes. Første regnskab blev aflagt pr. 31.december 2014.

Jutlander Fonden Hobro er en selvstændig enhed med egen bestyrelse og sekretariat.

Spørgsmål kan rettes til ledelsen. Se mail og telefonnummer her.

I arkiv